?

Log in

No account? Create an account

Esplorado de la vivgxojo en Esperantujo

Recent Entries

You are viewing the most recent 20 entries.

9th January 2005

7:48pm: Kontrolo
Mi nur provas,cxu en la jaro 2005,mia taglibro funkcios au ne.

27th August 2004

10:59am: Kiel far?
Iu naĝanto pene naĝas al la boato en la lago.Kiam li sentas esti proksima al la boato,subite li trovas,ke la boato ne estas tiel proksima kiel li komence imagis!(Eble la boato remiĝis far...). La naĝanto klopodas postnaĝi post la boato kaj samtempe returnante la kapon rigardas la bordon,sed la bordo jam malproksimiĝis!
Nun la naĝanto jam ne havas la eblon renaĝi al la bordo de la lago!

Kiel fari? la simpatia naĝanto!

25th August 2004

11:37am: Felicxo
Kio estas feliĉo?Kia estas la propra feliĉo?
Se la cirkaŭuloj de vi estas senfeliĉaj,ĉu vi povus feliĉiĝus?
Ĉu oni povas samtempe feliĉadi,aŭ devas esti,ke unu estas feliĉanta,dum la alia amaranta?

Ni penu plifeliĉigi la alian, do ni konsideru la alian!

22nd August 2004

11:04pm: Cxina Valentena tago.
Hodiaux estas la 7-a de la sepa monato laux la luna kalendaro, estas la tago de cxina Valentena tago. Laux nia landa legendo, hodiauxe cxiuj pigoj de la mondo kolektigxos super la Lakta Vojo kaj konsistos per siaj korpoj ponton trans la cxiela rivero por ke tiuj, kiuj ne poveblas ofte kunesti, sed profunde interamas reciproke, renkontigxu vid-al-vide.

Mi fusxpoemos,tamen el mia koro:

Kompataj pigoj kolektigxis,
Pigo-ponto konstruigxis!
Mi estis staranta sur l' ponto,
Trezoro mia ne alvenis!

20th August 2004

10:19pm: amiko
Oni diris al mi,ke en via tutavivo,se vi havos unu amikon intiman,inter vi ambaŭ,ĉion povas diris unu la alian,do vi estos plej feliĉulo en la mondo.
Jes,mi konsentas tiun opinion,ĉar mi ja spertis tion.
Tamen ĉu mi plu spertos tion?
Mi bezonas amikon,kun kiu mi povos aldiri al Li(ŝi!) ĉion,kion mi sentas kaj feliĉiĝas.
Mi revas!
Mi pacience atendas!
Ĉu mi pacienciĝos?
Mi pene faros!
Amiko ja estas Amiko!

19th August 2004

8:44pm: Mi prezentas la versajxon de Rusia samideano s-ro Mikaelo Gisxpling:
DISIGxO

Trans la maroj - bluaj,bluaj,
Trans riveroj - fluaj,fluaj,
Trans ebenoj kaj montar'
Vi nun vivas - tiel fore!
Sed dezirus mi tutkore,
Ke mi estu trans la mar'

Kaj mi flugas - songxe,songxe,
Kaj mi falas maren plongxe,
Kaj mi dronas en profund'...
La flugiloj estas stumpaj,
La piedoj estas plumpaj - .
Tiras min la nigra fund'

Kaj mi strebas nagxe,kure
Al la lumo... Kaj terure
Batas,batas mia kor'...
Cxu post cxiuj vojoj dornaj,
Horoj songxaj kaj sendormaj
Venos la revida hor'?
8:28pm: Mi legis la libron,en kiu estas la frazoj,mi notas jene:
"Ricxo ne estas cxio,ordeca vivmaniero ankaux ne estas cxio.Cxio estas tio,kiam iu,sen apudesto,ankoraux akompanas vin per sia rigardo kaj parolas per muziko,komprenata nur al vi sola-per lingvo de okuloj."

10th August 2004

4:33am: Kia estas maksimuma tolereco?
Cxu la homo cxiujn povas toleri?

8th August 2004

4:41pm: Cxu 0808 estas felicxa numero?
Hodiau mi rememoris,ke mi havas la taglibron en interreto.Jam longtempe mi skribis nenion en gxi.Kio estas notinda?Mi ne scias.Tamen mi volas ion skribi.
ion?Kion?Nenion?
En mia regiono,printempo jam foriris,vintro alvenis,kaj mia koro malvarmigxis.
Cxu mi devus demeti la okulvitrojn el miaj nazo kaj oreloj kaj surmeti la lanan cxapon sur la kapon?
Eble,mi sxangxos mian foton en cxi tiu taglibro-montrilo.
Kian foton?Mi ne scias.Mi kontrolos kaj elektos.

Mi lernis la novan vorton:vertebro-vertebraro.

Cxu la mondo estas brila?

Jam fermigxis la cxielkurteno,mia mondo mallumigxis tute!

Vivo?Kia estas la vivo?

Mi atendas respondon.

1st January 2004

10:50am: Bondeziri al mi mem Felicxan novjaron!
Hodiau estas la 1a de la novjaro 2004,Mi bonvenas la novan jaron!

31st August 2003

9:04pm: La noto pri la 22a KS kaj La 1a IETF(3)
Iu samideano demandis min per retposxto pri mia historio de Esperanto,tiutempe mi ekvekigxis,kaj mi subite havis la senton,ke mi estas ne tiel fama en Esperantujo!Jes ja,mi faris grandan eraron!Kiam mia amiko Celumio registris por mi cxitiun taglibron,mi neniam iom detale prezentis min mem al miaj legantoj,kaj mi tiam nur imagis,ke mi estas bone konata de cxiuj en nia esperantujo!Fieracxa kaj stulta kaj audaca kaj ke kiu mi estas,tiun mi mem jam ne scias,estas mi!Cxu nur mi estas tia en nia esperantujo?
Tute ne!Dum la KS mi renkontis multajn tiajn esperantistojn kiel mi.Ili de tempo al tempo sciigis al la aliaj ke li estas suficxe fama en Esperantujo kaj konas multajn esperantajn amikojn,ecx ekster Esperantujo!Li povos fari ion,per kio li (kredigi la audantojn,kiuj ankau) povos gajnos monon diversmaniere kaj ricevi respekton de aliaj. Cxu la malsano estas nur en nia kampo de Esperanto?Eble ne,kaj sendube ne.Tamen Esperanto bezonas lojaran adepton,kaj precipe honestan,cxu ne?Se en nia ujo nur estas tiaj homoj,kiuj ne diligente lernas nian lingvon,al kiu kontribuos nenion,kaj nur revas el nia kara lingvo Esperanto profiti ion,cxu presperos nia afero?Miaopinie,nuna Esperanto ankorau bezonas sindonecon!Tion nia genia mastro Zamenhof komence jam profetis kaj avertis min!
Mia historio de Esperanto:
En la jaro 1983 mi trovis la Esperantan libron en iu librovendejo kaj acxetis kaj lernis mem.En la jaro 1985 mi unue renkontis esperantistojn kaj entreprenis nian movadon,de tiam mi neniam forlasis nian lingvon,kvankam mi iam elvenis el la movado.Sed,mi ne kabeigxis!
Kial?Mi respondas al mi mem,la kialo eble estas unika,ke mi komprenas la internan ideon de Esperantismon,kaj volontas kontribui al la idealo.
Kial mi diris eble?
Cxar,nune ankau kusxas en mi la alia kauzo,ke per Esperanto mi ricevis la neeldireblan gxuon,kiun antau jaroj mi ricevis,tiun senton mi nun gxuas,kaj mi kredas,ke mi gxuos plu gxis................,do,mi neniam forlasos nian karan lingvon!
Mia retnomo estas Karilo,Mi nomigis min per tiu nomo esti en du signifoj,el ili unu estas,ke Esperanto ja estas kara ilo(Karilo) por komunikado inter terglobaj nacioj,la alia? Mi ne diros!
Ha,mi konfesas,ke mi ja estas kasxema!Pardonon mi petas!

29th August 2003

6:55pm: La noto pri la 22a KS kaj La 1a IETF(2)
PRI LA KONGRESECO DE KS:
Estas bedaurinde,ke en cxi tiu KS mankas japana esperantisto!Iu korea samideano,kiu cxeestis la 21an KS okazintan en Japanio pasintjare,sciigis min,ke en tiu KS Cxina esperantisto mankas!Rimarkinte tiun fenomenon,dum la diskutado ni tusxis tiun problemon.S-ro Cxielismo donis la bonan proponon,nome,sxangxu la titolon(nomon) de KS,do ne nur inter tri landoj,kaj ni povos membrigi la alilandajn Junularajn E-Asociojn,Nomigu la kongreson ekzemple la junulara komuna seminario de Nordorienta Azio,ecx la azia,tiele,se iu ajn el iu lando ne cxestos,ne gravas!La kongreseco estas ne malgxusta.Tion mi konsentas.
PRI LA SEMINARIECO DE KS:
Lau mia scio,KS okazis jam trifojojn en mia lando.Mi partoprenis dufoje:Tian Jing-a(17-a?) kaj cxifoja.Tamen al mi la impreso pri seminarieco de la kongreso estas ne tiel evidenta.Jes ja,junuloj emas amuzi kaj ludi,ke la organizanto donas suficxe da amuzajxoj dum KS estas bona.Sed,seminario estas seminario,oni(partoprenantoj) endas diskuti pri la Esperantaj problemoj,precipe la junulara EM,cux ne?Kvankam nia terglobo malgrandigxas,kvankam ni pli ofte renkontigxas ol antaue,tamen la junulo-esperantistoj el kelkaj landoj ankau malfacile kaj ne suficxofte renkontigxas,tial ni devu kapti la sxancon dum la KS,kaj disvolvi la problemojn de junulara Esperanto-movado.Amuzi estas bezonate,labori ankau!

27th August 2003

3:19pm: La noto pri la 22a KS kaj La 1a IETF(1)
De la vespere de la 22a gxis la vespere de la 24a en kuranta monato mi cxeestis la 22an Komunan Seminarion inter Cxina-Japana-Korea Esperanto-Junalaroj(KS) kaj La 1an Internacian Esperanto-Turisman Festivalon de Cxinio(IETF).Fakte la du kongresoj dauris gxis la vespere de la 25a,je la lasta tago,la organizanto arangxis turismon al Changbai-montaro,kiu situas sudoriente de la kongresurbo,kaj mi ne partoprenis.
Antau la du kongresoj,je la tagmezo de la 21a s-roj Wei Shan kaj Zhu Xin(Nigra-Okulo)atingis mian urbon,Changchun el Pekino,vespere s-ro Wang Tianyi(Cxielismo) kun siaj samideanoj kvarope alvenis per trajno.Ili tranoktis en mia hejmo kaj ni gxuis belajn vesperon kaj ecx nokton,apenau endormigxis!Dum la restado en mia hejmo ni diskutis pri Esperanto-Movado,precipe pri la problemoj de la kunlogxado,kiu iam trifoje okazis en mia regiono Nordorienta Cxinio.Ni rezultis multon kaj iris al la sama opinio.
Bone,cxi-supre estas nur simpla prezento,poste mi rememore notos la okazajxojn dum la du kongresoj.Oh,mi endas anticipe mencii ,cxiuvespere ni samideanoj kune drinkadis ecx nokte dum la renkontigxado!

18th August 2003

9:17pm: Cxu vi iam ebriigxis?
Karaj samideanoj,cxu vi iam ebriigxis?Cxu esperantisto neniam ebriigxis?Kiel esperantisto,kiu estas ne permesata ebriigxi?Se iu ofte ebriigxos,kaj li ne povos farigxi vera esperantisto?Se la supraj demanditaj demandoj estas faktoj,do mi konfesas,ke mi ne estas vera esperantisto,cxar antau eklerno de nia lingvo kaj post tio,mi neniam forlasas ebriigxadon!Mi lernis Esperanton cxirkau du dek jarojn,dum la tempo mi multfoje ebriigxis!Komparante kun la cxifoja hodiauvespera ebriigxo,mi sentas felicxan senton,kiun antaue mi neniam sentis.Kial?Mi ne diros al vi!Kaj nur unu pernono,kiu scias la kauzon! Cxu vi iam ebriigxis?Hodiau mi sendube ebriigxis!Tamen! Kvankam mi estas ebriigxanta,tamen malebriigxante mi bone kaj konscience konceptas la veran amon,kiun iu donacis al mi,kaj la aliaj lakeoj ne havas kapablon kompreni en sia kampo!Pardonon,ke mi ja ebriigxis,kaj diras tiom da delirajxon.Pardonon de tiuj,kiuj legos mian taglibron,mi petas!

17th August 2003

10:42pm: Hodiau vespere mi sentas tre felicxa!
Kial?Mi ne diros al vi!Mi nur diras:Esperanto ja estas bona lingvo,kaj en Esperantujo mi povas koncepti felicxon de tempo al tempon.

12th August 2003

12:23pm: Mia filo vojagxos!
Mia filo estas dek jaraj,elementlernejano en kvara klaso.Kiam li venis al la mondo,en mia koro estis du esperoj al li.
La unua: farigxigi lin denaska esperantisto.Por tio,mi partoprenis la planon por kulturi denaskajn esperantistojn,lancxita de s-ro Renato.Sed bedaurinde, malsukcesis.Kvakam mi nun ankau klopodas,ke li eklernu Esperanton,tamen li ja ne estas denaska,tio estas mia bedauro.
La dua: esperi lin vojagxadi tutmonde.Lia unuafoja vojagxo estis tiam,kiam li estis tri monataj,dum la tempo mi kunportis lin viziti mian naskigxlokon.La plej longdistanca vojagxo de mia filo estas vizitado al Singarpuron 2001.
Morgau mia filo je lia dekjaro sola vojagxos trajne al la alia urbo ShenYang,najbara de mia urbo. La vojagxdistanco estas ne longa en mia lando,trajne cxirkau kvar horojn.Sed tio estos la unua sola vojagxo al mia filo,mi fieras je li!
Pri mia filo estas du esperoj en mia koro!

11th August 2003

4:05pm: Mi gxojas hodiau!
De la aperigxo de mia taglibro gxis nun,kvankam mi ne vere verkis ion,tamen mi gxojas,ke jam du amikoj(unu ino?) respondis min.Nigra Okulo interesas pri la stilo de mia pagxo,kaj la alia exc interesas pri mia foto,tio gxojigas min!Mia foto estas ne bela,eble gxi malgxojigis kaj kolerigis tiun amikon(ino?),sed,mi honeste diras al vi,amik(in)o,ke Fakte mi mem reale estas bela kaj gxentila!Ankau mi estas obeema,mi sxangxos la nunan foton,tamen nun mi ne havas la alian foton,kiu estas plej tauga por la pagxo,cxar la pagxo postulas malgrandan foton.Frekventu mian taglibron kaj restigu viajn proponojn kaj korektojn,kvankam la enhavo de mia taglibro estas malricxa!

9th August 2003

9:04pm: Re al NO
Mi estas ne laborema pri la stilo de mia taglibro,Celumio helpis min.Mi titoligis mian tagliborn,Tamen nur titoligis gxis nun.Mi ankau estas mallaborema,ne skribis cxe malgrandan artikoleton!

6th August 2003

5:44pm: Kordankon.
Longtempe mi ne venis.Sxangxigxis la stilo de la pagxo,kiun redaktis por mi mia amiko Celumio eble.Kvankam gxi estas ne suficxe bela,tamen mi devas esprimi kordankon al li.Esperanta amiko estas ja helpema!

20th July 2003

11:15am: Provo
Mia amiko registris por mi la taglibron jam tagojn,Mankis tempo al mi uzi gxin,nun mi nur provis!
Powered by LiveJournal.com